top of page

Odejście lekarza

Nagłe zdarzenia losowe - wypadek, choroba, urlop macierzyński, działania konkurencji i in. Efekt jet ten sam. Brak rąk do pracy. Czasami dochodzą do tego niespodziewane, zwłaszcza w takiej chwili żądania podwyżek przez innych pracowników lub wprost groźby odejścia. Niemal zawsze najlepszym wyjściem z takiej sytuacji będzie demonstracyjne okazanie, że się nad nią panuje i posiada gotowe rozwiązanie.

Martwe etaty

Trudno byłoby wskazać w jakiejś firmie wprost lekarza za którego pracują inni ale niekiedy da się to zrobić. Nawet wtedy pracodawca nie ma zwykle odwagi aby go zwolnić. Częściej jest to pewna suma zbiorowego oportunizmu, tworząca razem "martwy" etat w skali firmy. 

2

Pozorowanie pracy

W ujęciu obsługiwanym przez naszą firmę moze to być pojmowane jako np. rezerwowanie sobie na wizytę receptową tyle samo czasu co na pełną wizytę pacjenta. Są sytuacje, kiedy pisanie recept to dłuższy proces ale zwykle zajmuje wilokrotnie mniej niż zwykła wizyta.

3

Realne straty

To tytułowe braki w zespole wynikające z przyczyn losowych, rożniące się od wymienioinych w pukncie 1 i 2, jednak dające ten sam efekt. Ostatecznie stratny w takiej sytuacji jest zawsze pracodawca, płatnik i ostatecznie też pacjent.

4

Rozwiązanie

W każdej z w/w sytuacji rozwiązaniem są nasze usługi - spowodują one spadek kosztów i  wzrost wydajności, pokryją krytyczne braki kadr, są polem dla odważnych decyzji, służących naprawie własnego zespołu.

(w nowym oknie)

Zacznijmy działać

"Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba,

jest robienie tego co trzeba."

 

- Peter Drucker

bottom of page